ممبر واقعی تلگرام از روش ممبر اجباری یا همان اد اجباری به گونه ای است که کاربر از تلگرام غیر رسمی استفاده میکند و به طور خودکار و بدون دسترسی اش وارد کانال شما می شود .
این روش هزینه اش ارزان می باشد اما متناسب با موضوع کانال شما ریزش آن بیشتر از بقیه روش ها می باشد.

CLOSE
CLOSE