ممبر اجباری بدون اجازه فرد می باشد، به این صورت می باشد که کاربر مورد نظر شما در تلگرام خود آنلاین می باشد و به آنی کانال شما به لیست کانال های این شخص بدون اجازه وی افزوده می گردد.

ممبر اجباری طبیعتا قیمت ارزان تری دارن زیرا بدون اطلاع فرد می باشد.

تمامی قیمت ها دارای تخفیف می باشد. برای اطلاع رسانی از تخفیف ها با ما تماس بگیرید. 09304026180

یک کا ممبر واقعی تلگرام
افزایش و خرید اعضای تلگرام
افزایش و خرید ممبر اجباری تلگرام
4 کا ممبر واقعی تلگرام
5 کا ممبر تلگرام ادد اجباری
خرید ممبر تلگرام
ممبر تلگرام ارزان
خرید ممبر تلگرام
10 کا ممبر وواقعی تلگرام
CLOSE
CLOSE