تبلیغات نوتیفیکیشن

افزایش ممبر کانال تلگرام به سبک ارسال نوتیفیکیشن

برای خرید بر روی پکیج مورد نظر خود کلیک کنید. 

ارسال نوتیفیکیشن

20 هزار نوتیفیکیشن
40.000 تومان

ارسال +7 هزار هدیه

متن و لوگو اختیاری

24ساعت ماندگاری

تضمین کیفیت

ارسال نوتیفیکیشن

50 هزار نوتیفیکیشن
100.000 تومان

ارسال +20 هزار هدیه

متن و لوگو اختیاری

24ساعت ماندگاری

تضمین کیفیت

ارسال نوتیفیکیشن

100 هزار نوتیفیکیشن
190.000 تومان

ارسال +37 هزار هدیه

متن و لوگو اختیاری

24ساعت ماندگاری

تضمین کیفیت

ارسال نوتیفیکیشن

200 هزار نوتیفیکیشن
380.000 تومان

ارسال +50 هزار هدیه

متن و لوگو اختیاری

24ساعت ماندگاری

تضمین کیفیت

ارسال نوتیفیکیشن

300 هزارتا نوتیفیکیشن
580.000 تومان

ارسال +60 هزار هدیه

متن و لوگو اختیاری

24ساعت ماندگاری

تضمین کیفیت

ارسال نوتیفیکیشن

400 هزار نوتیفیکیشن
780.000 تومان

ارسال +80 هزار هدیه

متن و لوگو اختیاری

24ساعت ماندگاری

تضمین کیفیت

ارسال نوتیفیکیشن

500 هزار نوتیفیکیشن
900.000 تومان

ارسال +99  هزار هدیه

متن و لوگو اختیاری

24ساعت ماندگاری

تضمین کیفیت

ارسال نوتیفیکیشن

1 میلیون نوتیفیکیشن
1.800.000 تومان

ارسال +120 هزار هدیه

متن و لوگو اختیاری

24ساعت ماندگاری

تضمین کیفیت

تبلیغات نوتیفیکیشن :

نمایش به کاربر :
تحت تاثیر گذاشتن کاربر :
ریزش ممبر :
CLOSE
CLOSE